متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله: بهزاد ادیبی مطلق ،گروه بیوشیمی بالینی

خلاصه خبر: جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله آقای بهزاد ادیبی مطلق دانشجوی مقطع دکتری رشته بیوشیمی بالینی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

  • مکان: دانشکده علوم پزشکی ،دانشکده یک قدیم سمینار
  • تاریخ: 96/09/20
  • ساعت: 15-17
25 آذر 1396 / تعداد نمایش : 964