اهداف و برنامه‌ها


 
  • ايجاد و تحکيم روابط علمي و تحقيقاتي، فرهنگي، هنري، ورزشي و صنفي در بين دانش آموختگان
  • همکاري با نهادهاي اجرايي، علمي و پژوهشي کشور با ارج نهادن به مطالعات، تحقيقات، خلاقيتهاي علمي و خدمات ارزشمند دانش آموختگان
  • برقراري ارتباط مستمر دانش آموختگان با يکديگر از طريق تشکيل گردهمائيهاي علمي
  • ارائه خدمات آموزشي، پژوهشي و فرهنگي به دانش آموختگان
  • ارتقاي سطح دانش فن آوري ملي از طريق ارتباط موثر و مستمر بين دانشگاه و دانش آموختگان
  • اطلاع رساني و راهنمايي شغلي براي دانش آموختگان و استفاده از سرويس هاي رايگان يا با تخفيف ويژه دانشگاه در زمينه هاي پژوهشگران و تجليل از دانش آموختگان برتر