معاونت پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس

جدیدترین اخبار
چاپ کتاب آنتی‌بادی‌های نوترکیب: (از تولید تا کاربرد)
کتاب آنتی‌بادی‌های نوترکیب: (از تولید تا کاربرد) ، تألیف دكتر فاطمه رهبری‌زاده با همکاری فاطمه رحیمی جمنانی، دکتر داود احمدوند و دکتر احمد اسماعیلی، در خرداد ماه 1396 چاپ شد. 30خرداد1396
چاپ کتاب حسگری طیفی در شبکه های رادیویی شناختی
کتاب حسگری طیفی در شبکه های رادیویی شناختی ، تألیف دكتر پالیز عزمی و دکتر حامد صادقی ، در خرداد ماه 1396 چاپ شد. 30خرداد1396
چاپ کتاب خشک کردن، اصول، کاربرد و طراحی
کتاب خشک کردن، اصول، کاربرد و طراحی ، ترجمه دكتر حسن پهلوانزاده ، در خرداد ماه 1396به چاپ دوم رسید. 30خرداد1396