جدیدترین اخبار
{f:tip}
اطلاعیه معاونت پژوهشی دانشگاه در خصوص شرط ارائه مجوز دفاع از رساله دکتری
اطلاعیه معاونت پژوهشی دانشگاه در خصوص شرط ارائه مجوز دفاع از رساله دکتری1 خرداد 1397
{f:tip}
اطلاعیه دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه
اطلاعیه دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه در نظر دارد در راستای کمک به تحقق احیای دریاچه ارومیه، از رساله های هدف دار تحقیقاتی حمایت نماید.30 ارديبهشت 1397
{f:tip}
اطلاعیه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری
اولویت های پژوهشی دانشجویی مورد حمایت و دستورالعمل حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری - سازمان اداری و استخدامی کشور 29 ارديبهشت 1397
{f:tip}
اطلاعیه تمدید مهلت بارگذاری مدارک بن کارت کتاب دانشجویان
اطلاعیه تمدید مهلت بارگذاری مدارک بن کارت کتاب دانشجویان 25 ارديبهشت 1397
{f:tip}
دویست و هفتمین نشست دانایی افزایی (ندا)
دویست و هفتمین نشست دانایی افزایی با حضور خانم دکتر آخوندزاده و خانم رقیه خشا برگزار می گردد:24 ارديبهشت 1397