گزارش سالیانه


 

bulletاعضای هیأت علمی برگزیده در جشنواره‌های تحقیقاتی

ردیف نام و نام خانوادگی نام دانشکده سال نام دانشکده عنوان جشنواره‌های تحقیقاتی
1 دكتر امیر حسین بهروش مهندسی مكانیك 1393 مهندسی مكانیك رتبه سوم پژوهش‌های توسعه‌ای بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی خوارزمی
2 دكتر حسین مزدارانی علوم پزشكی 1393 علوم پزشكی رویان برنده داخلی جشنواره چهارمین جشنواره بین‌المللی تحقیقاتی
3 دكتر عادل آذر علوم انسانی 1393 علوم انسانی پژوهشگر برتر جشنواره تجلیل از برگزیدگان پژوهش و فناوری كشور
4 دكتر سامان حسین خانی علوم زیستی 1393 علوم زیستی پژوهشگر برتر جشنواره تجلیل از برگزیدگان پژوهش و فناوری كشور
5 دکتر علی مرسلی علوم پایه 1393 علوم پایه رتبه چهارم نهمین جشنواره برترین‌های فناوری نانو
6 دکتر یعقوب فتحی پور علوم کشاورزی 1393 علوم کشاورزی جایزه اسکوپوس 2014
7 دکتر علیرضا محجوب علوم پایه 1393 علوم پایه انجمن شیمی شیمیدان برجسته کشور در شاخه شیمی معدنی