برنامه راهبردی دانشگاه


 

برنامه راهبردی دانشگاه تربیت مدرس، مصوب 1386/01/30

 • تدوین چشم انداز، مأموریت، اهداف بلندمدت و ارزش‌های محوری.
 • استراتژی سازمانی و استراتژی‌های وظیفه‌ای دانشگاه.
 • اهداف عملیاتی و اجرایی.
 • اقدامات اجرایی.

bullet چشم‌انداز دانشگاه

دانشگاه تربیت مدرس دانشگاهی پیشرو در آموزش، تولید و ترویج علم نافع، گسترش مرزهای دانش و فناوری در مقیاس جهانی با مرجعیت علمی و هویت اسلامی و انقلابی در کشور، و در تعاملی پویا و سازنده با مراکز علمی و فرهنگی ملی و فراملی است.

bullet مؤلفه‌های مأموریت دانشگاه

خدمت گیرندگان (مخاطبین): جامعه علمی و متقاضیان آموزش عالی - صنعت و حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه
خدمات: آموزش، پژوهش، فناوری و مشاوره علمی
حوزه جغرافیایی: ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی
تعالی و بالندگی: ایجاد فضای رقابتی علمی - ارتقای جایگاه دانشگاه در كشور و جهان
فلسفه وجودی: تربیت اعضای هیأت علمی - ارائه آموزش تحصیلات تكمیلی - تولید علم و پاسخگویی به نیازهای علمی جامعه
وی‍ژگی‌های متمایز: منحصر به تحصیلات تكمیلی
توجه به انتظارات جامعه: توجه به معیارهای اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی
نیروی انسانی: توجه به نیروی انسانی دانشگاه به عنوان یك سرمایه اصلی - تأمین منافع مادی و معنوی نیروی انسانی
فناوری: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در انجام وظایف

bullet مأموریت دانشگاه

دانشگاه تربیت مدرس برخاسته از انقلاب شكوهمند اسلامی به عنوان یک دانشگاه تحصیلات تکمیلی نسبت به تربیت اعضای هیأت علمی و محققان مؤمن و متعهد به انقلاب اسلامی متخصص در رشته‌های علمی مورد نیاز دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالی و تحقیقاتی كشور اقدام نموده وتلاش می‌کند در آموزش، تولید و ترویج علم و پاسخگویی به نیازهای جامعه دانش محور سرآمد باشد. ما نیروی انسانی را سرمایه اصلی خود دانسته و با بهره‌گیری از دستاوردهای نوین به ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، فناوری و مشاوره به جامعه علمی، متقاضیان آموزش عالی، صنعت و حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی می‌پردازیم. دانشگاه تعالی و بالندگی خود را در ایجاد فضای رقابتی علمی در كشور و جهان با رعایت عدالت محوری و اخلاق اسلامی می‌بیند.

bullet اهداف راهبردی دانشگاه

 • ایجاد محیط یادگیری پویا وخلاق و پرورش مدرسان، پژوهشگران و كارآفرینان متعهد و مؤمن به انقلاب اسلامی.
 • دستیابی، حفظ و توسعه جایگاه پژوهشی و افزایش سهم تولیدات علمی دانشگاه در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی.
 • تقویت و توسعه رشته‌های علوم انسانی و ارتباط با حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی و سیاستگذار، ایجاد نهضت نرم‌افزاری، كسب فناوری‌های نوین (از جمله ریزفناوری، فناوری زیستی، اطلاعات و ارتباطات، زیست محیطی، هوا و فضا و هسته‌ای)، و کاربردی کردن و تجاری‌سازی دستاوردهای علمی و پژوهشی.
 • برخورداری از نیروی انسانی مستعد، بالنده و خلاق، مؤمن، معتقد به اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه و نظام جمهوری اسلامی ایران.
 • توسعه و ارتقای كیفیت خدمات دانشجویی.
 • بهبود مستمر مدیریت اجرایی و علمی دانشگاهی.
 • فراهم آوردن امكانات و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری روزآمد.
 • ارتقای همكاری با مراكز علمی ـ فرهنگی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی.
 • فراهم آوردن منابع مالی پایدار.
 • تحقق فرهنگ و معارف اسلامی، تقویت فضایل اخلاقی و ایمان، و اشاعه روحیه ایثار و امید به آینده بر پایه قرآن، مكتب اهل بیت(ع) و ارزش‌های انقلاب اسلامی.

bullet ارزش‌های محوری دانشگاه

 • پاسخگویی به نیازهای علمی جامعه و محیط بین‌المللی.
 • مرجعیت و مقبولیت علمی در تراز جهانی.
 • تلاش مستمر در دانش آفرینی و دانش گستری.
 • كیفیت در ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، فناوری و مشاوره‌ای.
 • حفظ کرامت و منزلت نیروی انسانی.
 • عدالت محوری، اعتلای فرهنگ اسلامی انقلابی در راستای تقویت نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه، تقویت روحیه رقابت علمی.
 • توسعه همکاری‌های بین‌المللی.
 • آزادگی در نظریه‌پردازی علمی.
 • ارتباط هدفمند و مستمر با دانش آموختگان.
 • نهادینه كردن روحیه خلاقیت و نوآوری علمی.

bullet استراتژی‌های دانشگاه به ترتیب اولویت

اولویت استراتژی
1 بازنگری و بهبود نظام جامع پژوهشی دانشگاه
2 بهبود و توسعه نظام نیروی انسانی (اعضای هیأت علمی) مؤمن و متعهد به نظام جمهوری اسلامی و ولایت مطلقه فقیه در دانشگاه
3 افزایش تولیدات علمی دانشگاه
4 توسعه ارتباط دانشگاه با جامعه، مراكز، دستگاه‌ها و نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی وصنعتی
5 تولید و ارائه فناوری‌های متناسب با نیاز جامعه
6 بهبود و توسعه روابط و تعاملات بین‌المللی دانشگاه
7 تجهیز دانشگاه به فناوری‌های نوین
8 افزایش توان علمی برخی رشته‌ها برای تبدیل شدن به قطب علمی در كشور
9 تقویت، حفظ و یا حذف پژوهشكده‌ها و مراكز تحقیقاتی دانشگاهی
10 تلاش برای جذب منابع مالی
11 افزایش‌ جذابیت دانشگاه برای جذب و حفظ اعضای هیأت علمی و دانشجویان برتر
12 بازنگری نظام جامع‌ آموزشی دانشگاه
13 حفظ صیانت و حرمت ساحت علم
14 بررسی‌وبازنگری‌ نظام تصمیم‌گیری دانشگاه
15 ارتقای جایگاه علمی دانشكده‌های علوم انسانی و هنر
16 اصلاح فرایندهای اجرایی
17 ساماندهی امور دانشجویی و فرهنگی دانشگاه
18 ایجاد شعب خودگردان برای دانشگاه
19 رایزنی برای تبدیل سند توسعه علمی كشور به قانون
20 بازبینی و ارتقای نظام روابط عمومی دانشگاه
21 بازنگری و اصلاح ساختار كلان و تفصیلی دانشگاه
22 رایزنی با مراكز سیاستگذاری برای ایجاد سیستم نظارت، ارزیابی و اعتبارسنجی
23 بهبود و توسعه نظام نیروی انسانی مؤمن و متعهد به نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه در دانشگاه (کارکنان)
24 توسعه فضای فیزیكی دانشگاه
25 ایجاد دانشکده‌های جدید

bullet استراتژی‌های وظیفه‌ای دانشگاه
استراتژی‌های استخراج شده براساس بخش‌های مختلف وظیفه‌ای

بخش وظیفه‌ای استراتژی‌های وظیفه‌ای
ساختاری - تقویت، حفظ و یا حذف پژوهشكده‌ها و مراكز تحقیقاتی دانشگاهی
- اصلاح فرایندهای اجرایی
- بازنگری و اصلاح ساختار كلان و تفصیلی دانشگاه
- ایجاد دانشکده‌های جدید
نظام نیروی انسانی - بهبود و توسعه نظام نیروی انسانی مؤمن و متعهد به نظام جمهوری اسلام و ولایت فقیه در دانشگاه (کارکنان و اعضای هیأت علمی)
فرایندهای مدیریت - بررسی‌وبازنگری‌ نظام تصمیم‌گیری دانشگاه
- اصلاح فرایندهای اجرایی
سیستم مالی - تقویت، حفظ و یا حذف پژوهشكده‌ها و مراكز تحقیقاتی دانشگاهی
- تلاش برای جذب منابع مالی
- ایجاد شعب خودگردان برای دانشگاه
- توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه
- تولید و ارائه فناوری‌های متناسب با نیازهای جامعه
تكنولوژی - تجهیز دانشگاه به فناوری‌های نوین
- توسعه فضای فیزیكی دانشگاه
- تولید و ارائه فناوری‌های متناسب با نیاز جامعه
روابط عمومی و امور بین‌الملل - توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه
- بهبود و توسعه روابط و تعاملات بین‌المللی دانشگاه
- بازبینی و ارتقای نظام روابط عمومی دانشگاه
آموزشی - افزایش توان علمی برخی رشته‌ها برای تبدیل شدن به قطب علمی در كشور
- افزایش‌جذابیت دانشگاه برای جذب و حفظ اعضای هیأت علمی و دانشجویان برتر
- بازنگری نظام جامع‌ آموزشی دانشگاه
- حفظ صیانت و حرمت ساحت علم
- اصلاح فرایندهای اجرایی
- ارتقای جایگاه علمی دانشكده‌های علوم انسانی و هنر
- ایجاد شعب خودگردان برای دانشگاه
- ایجاد دانشکده‌های جدید
- رایزنی برای تبدیل سند توسعه علمی کشور به قانون
- رایزنی با مراكز سیاستگذاری برای ایجاد سیستم نظارت، ارزیابی و اعتبارسنجی
پژوهشی - بازنگری و بهبود نظام جامع پژوهشی دانشگاه
- افزایش تولیدات علمی دانشگاه
- تولید و ارائه فناوری‌های متناسب با نیاز جامعه
- تقویت، حفظ و یا حذف پژوهشكده‌ها و مراكز تحقیقاتی دانشگاهی
- افزایش‌ جذابیت دانشگاه برای جذب و حفظ اعضای هیأت علمی و دانشجویان برتر
- توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه
- رایزنی برای تبدیل سند توسعه علمی کشور به قانون
- رایزنی با مراكز سیاستگذاری برای ایجاد سیستم نظارت، ارزیابی و اعتبارسنجی
دانشجویی و فرهنگی - افزایش ‌جذابیت دانشگاه برای جذب و حفظ اعضای هیأت علمی و دانشجویان برتر، مؤمن و متعهد به نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه
- ساماندهی امور دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

bullet اهداف اجرایی- عملیاتی دانشگاه

 • ایجاد محیط یادگیری پویا و خلاق و پرورش مدرسان، پژوهشگران و كارآفرینان متعهد و مؤمن به انقلاب اسلامی.
 • افزایش و بهبود سرانه فضای فیزیكی دانشگاه.
 • بهبود مستمر نظام ارزیابی وضعیت آموزشی.
 • افزایش تعداد قطب‌های علمی دانشگاه.
 • ایجاد محیط آموزشی خلاق.
 • افزایش استفاده از روش‌های نوین آموزشی.
 • افزایش تعداد بخش‌ها و دانشكده‌های جدید.
 • افزایش اختیارات و مسئولیت‌های دانشكده‌ها و گروه‌های آموزشی.
 • اصلاح و به روز رسانی رشته‌ها و برنامه‌های درسی بر اساس نیازهای جامعه.
 • ایجاد و تقویت همكاری‌های بین رشته‌ای.
 • ایجاد فرهنگ استاد دانشجویی.
 • ایجاد كرسی‌های نظریه‌پردازی.
 • ایجاد و توسعه آموزش‌های مجازی.
 • افزایش تعداد دوره‌های فوق دكتری
 • دستیابی، حفظ و توسعه جایگاه پژوهشی و افزایش سهم تولیدات علمی دانشگاه در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی.
 • انتشار و توسعه مجلات با نمایه‌های معتبر علمی با استاندارد جهانی.
 • دسترسی به اطلاعات و اسناد علمی.
 • افزایش تعداد قطب‌های علمی دانشگاه.
 • افزایش كارآمدی پژوهشی دانشگاه.
 • افزایش تولیدات علمی.
 • ایجاد، تقویت و تعدیل پژوهشكده‌ها و مراكز تحقیقاتی دانشگاه.
 • شناسایی جایگاه و رتبه علمی دانشگاه در مقایسه با سایر دانشگاه‌ها.
 • توسعه نظام ارزشیابی درونی در سطح دانشگاه.
 • افزایش كتب تألیفی اعضای هیأت علمی.
 • افزایش تعداد طرح‌های تحقیقاتی اعضای هیأت علمی.
 • تقویت و توسعه رشته‌های علوم انسانی و ارتباط با حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی و سیاستگذار
 • ایجاد نهضت نرم‌افزاری، كسب فناوری‌های نوین (از جمله ریز فناوری، فناوری زیستی، اطلاعات و ارتباطات، زیست محیطی، هوا و فضا و هسته‌ای)، و کاربردی کردن و تجاری‌سازی دستاوردهای علمی و پژوهشی.
 • ایجاد و تقویت دوره‌های كارورزی دانشجویان.
 • پاسخگویی به چالش‌های نظری و کاربردی در حوزه‌های علوم انسانی.
 • هدایت پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی در راستای نیازهای جامعه.
 • ایجاد، توسعه و تقویت مراكز كارآفرینی، رشد و پارك فناوری دانشگاه.
 • بازنگری و ایجاد رشته‌های جدید با در نظر گرفتن نیازهای جامعه.
 • برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی مورد نیاز جامعه.
 • ایجاد و توسعه مراكز تحقیقاتی مشترك با مراكز علمی بین‌المللی.
 • برخورداری از نیروی انسانی مستعد، بالنده و خلاق معتقد به اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه، و نظام جمهوری اسلامی ایران.
 • گزینش و جذب كاركنان توانمند، متخصص، مؤمن و متعهد به نظام جمهوری اسلامی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه در دانشگاه.
 • گزینش ویژه عمومی و علمی اعضای هیأت علمی توانمند، متخصص، مؤمن و متعهد به نظام جمهوری اسلامی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه و لزوم استمرار در صلاحیت‌های علمی و عمومی.
 • افزایش توانمندی‌های آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی.
 • افزایش توانمندی‌های حرفه‌ای كاركنان.
 • افزایش رضایت شغلی اعضای هیأت علمی.
 • افزایش رضایت شغلی كاركنان.
 • بهبود نظام ارزیابی عملكرد اعضای هیأت علمی.
 • بهبود نظام ارزیابی عملكرد كاركنان.
 • افزایش جذابیت دانشگاه برای جذب دانشجویان ممتاز و مستعد.
 • توسعه و ارتقای كیفیت خدمات دانشجویی.
 • ارتقای سطح رفاه دانشجویان.
 • بهبود مستمر مدیریت اجرایی و علمی دانشگاهی.
 • افزایش كارایی سازمانی دانشگاه.
 • افزایش اثربخشی سازمانی دانشگاه.
 • فراهم آوردن امكانات و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری روزآمد.
 • توسعه امكانات و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری.
 • ارتقای همكاری با مراكز علمی - فرهنگی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی.
 • ارتقای توانمندی روابط بین‌المللی دانشگاه.
 • برگزاری دوره‌های آموزشی جدید مشترك با مراكز علمی معتبر بین‌المللی.
 • ایجاد و توسعه همكاری‌های علمی با مراكز معتبر بین‌المللی.
 • افزایش جذب متقاضیان فرصت‌های مطالعاتی از سایر كشورها.
 • ایجاد شعب بین‌المللی در داخل و خارج كشور برای كمك به گسترش و توسعه نفوذ علمی و فرهنگی نظام مقدس جمهوری اسلامی.
 • فراهم آوردن منابع مالی پایدار.
 • افزایش جذب كمك‌های مالی.
 • افزایش درآمدهای آموزشی دانشگاه.
 • افزایش درآمدهای پژوهشی دانشگاه.
 • تحقق فرهنگ معارف اسلامی، تقویت فضایل اخلاقی و ایمان، و اشاعه روحیه ایثار و امید به آینده بر پایه قرآن، مكتب اهل بیت(ع) و ارزش‌های انقلاب اسلامی.
 • تكریم و ارتقای منزلت انقلابی اعضای هیأت علمی، كاركنان و دانشجویان براساس هنجارهای فرهنگ بومی دینی.
 • اعتلای معرفت و بصیرت دینی.
 • تقویت هویت ملی و نهادینه سازی ارزش‌های انقلاب اسلامی و اشاعه روحیه ایثار و امید به آینده.

bullet اقدامات اجرایی- عملیاتی دانشگاه
اهداف عملیاتی و اقدامات اجرایی

هدف عملیاتی اقدامات اجرایی
افزایش و بهبود سرانه فضای فیزیكی دانشگاه - تغییر كاربری زمین‌های بلا استفاده
- بازسازی و تعمیر بناهای موجود
- توسعه فضای فیزیكی دانشكده‌های علوم پزشكی، علوم انسانی، هنر و منابع طبیعی
- توسعه فضای ورزشی
بهبود مستمر نظام ارزیابی وضعیت آموزشی - بازنگری و اصلاح نظام ارزیابی آموزشی
- اجرای نظام ارزیابی آموزشی تدوین شده
افزایش تعداد قطب‌های علمی دانشگاه - شناسایی گروه‌های توانمند كه از پتانسیل كافی برای تبدیل شدن به قطب عملی برخوردارند
- برقراری رابطه با دانشگاه‌های معتبر بین‌المللی
- تأسیس مركز پشتیبانی از چاپ مقالات اعضای هیأت علمی در مجلات معتبر بین‌المللی
- تسهیل در فرایند چاپ كتب اعضای هیأت علمی در دانشگاه
- تنظیم تفاهم نامه بین دانشگاه و ناشران معتبر در چاپ كتب اعضای هیأت علمی دانشگاه
ایجاد محیط آموزشی خلاق - استـفـاده از روش‌های آمـوزش مـبتنی بـر حـل مـساله
- به‌كارگیری روش تدریس كارگاهی و مبتنی بر كارگروهی
- برگزاری سمینارهای علمی در سطح گروه‌های آموزشی
- تخصیص دفتر مطالعه و تحقیق مشترك برای دانشجویان دكتری
افزایش استفاده از روش‌های نوین آموزشی - تجهیز گروه‌ها و كلاس‌ها به تجهیزات كمك آموزشی
- استفاده از روش آموزش كارگاهی
- استفاده از دستیار آموزشی
- بهره‌گیری از روش‌های آموزش الكترونیكی
- استفاده از روش پروفایل آموزشی دروس توسط اعضای هیأت علمی
افزایش تعداد بخش‌ها و دانشكده‌های جدید - شناسایی گروه‌ها و بخش‌های با عملكرد بالا
- تبدیل گروه‌های واجد شرایط به بخش
- تبدیل بخش‌های همگن به دانشكده
افزایش اختیارات و مسئولیت‌های دانشكده‌ها و گروه‌های آموزشی - تفویض اختیار تنظیم و نحوه هزینه كرد بودجه به دانشكده‌ها
- تفویض اختیارات برخی از كمیسیون‌های دانشگاه به دانشكدها
- تفویض اختیار سازماندهی گروه‌ها و بخش‌ها به دانشكده‌ها
- بررسی و تعیین سایر موضوعات و حوزه‌های قابل تفویض به دانشكده‌ها و گروه‌ها
اصلاح و به روز رسانی رشته‌ها و برنامه‌های درسی بر اساس نیازهای جامعه - شناسایی رشته و گرایش‌های جدید
- شناسایی رشته‌ها و گرایش‌های موجود كه نیاز به اصلاح و بازنگری دارند
- حذف رشته‌ها و گرایش‌های غیر ضروری
- بازنگری واحدهای درسی غیر ضروری
افزایش برگزاری دوره‌های آموزشی جدید مشترك با مراكز علمی معتبر بین‌المللی - طراحی دوره‌های آموزشی جدید
- شناسایی مراكز علمی معتبر بین‌المللی
- تنظیم تفاهم نامه همكاری مشترك
- اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح
- اجرای دوره آموزش‌های مشترك با مراكز مزبور
ایجاد و تقویت همكاری‌های بین رشته‌ای - بررسی تطبیقی رشته‌ها و گرایش‌های جدید بین رشته‌ای در دانشگاه‌های معتبر بین‌المللی
- امكان سنجی ایجاد رشته‌ها و گرایش‌های شناسایی شده
- راه‌اندازی رشته‌ها و گرایش‌های بین رشته‌ای
ایجاد فرهنگ استاد- دانشجویی - ایجاد روح علمی در بین دانشجویان
- تقویت حرمت، منزلت و شأن متقابل استاد و دانشجو
- ایجاد حلقه‌های علمی متشكل از اساتید و دانشجویان
ایجاد كرسی‌های نظریه‌پردازی - شناسایی حوزه‌های مستعد برای تشكیل كرسی نظریه‌پردازی
- شناسایی و دعوت از نخبگان و اساتید ممتاز برای عضویت در كمیته علمی كرسی نظریه‌پردازی
- راه‌اندازی كرسی‌های نظریه‌پردازی منتخب
ایجاد و توسعه آموزش‌های مجازی - شناسایی رشته هایی كه امكان آموزش مجازی آنها وجود دارد
- راه‌اندازی رشته‌های آموزشی مجازی
- توسعه و تقویت مركز آموزش‌های مجازی دانشگاه
افزایش تعداد دوره‌های فوق دكتری - شناسایی اعضای هیأت علمی واجد شرایط جهت راهنمایی متقاضیان دوره‌های فوق دكتری
- برگزاری دوره‌های فوق دكتری
انتشار و توسعه مجلات با نمایه‌های معتبر علمی با استاندارد جهانی - رایزنی با مؤسسات علمی معتبر بین‌المللی دارای نمایه
- شناسایی گروه‌ها یا رشته هایی كه واجد شرایط راه‌اندازی مجله می‌باشند
- شناسایی افراد معتبر داخلی و خارجی به منظور عضویت در هیأت تحریریه مجلات تعیین شده
- انتشار مجلات تعیین شده
افزایش كارآمدی پژوهشی دانشگاه - انجام طرح جامع پژوهشی دانشگاه
- تصویب طرح جامع پژوهشی دانشگاه
- ابلاغ و اجرای طرح جامع پژوهشی تصویب شده دانشگاه
افزایش تولیدات علمی - افزایش حق التألیف مقالات پژوهشی با نمایه معتبر بین‌المللی
- تأسیس مركز پشتیبانی از چاپ مقالات اعضای هیأت علمی در مجلات معتبر بین‌المللی
- چاپ مقالات مشترك اعضای هیأت علمی دانشگاه با اعضای هیأت علمی معتبر خارجی
- حضور اعضای هیأت علمی و دانشجویان در كنفرانس‌ها، همایش‌ها و سمینارهای علمی در سطح ملی و بین‌المللی
ایجاد، تقویت و تعدیل پژوهشكده‌ها و مراكز تحقیقاتی دانشگاه - تجمیع و ساماندهی مراكز تحقیقاتی و پژوهشكده‌ها
- رایزنی با مراجع ذیصلاح جهت راه‌اندازی مراكز تحقیقاتی نوع سوم
- ارزیابی عملكرد مراكز تحقیقاتی و پژوهشكده‌های دانشگاه
- پیگیری برای تخصیص ردیف بودجه‌ای برای مراكز پژوهشی نوع یك
- راه‌اندازی مراكز پژوهشی نوع دوم براساس توانمندی گروه‌ها
- ایجاد مراكز پژوهشی در حوزه‌های نوین علمی
- تعمیم و تجهیز مراكز تحقیقانی به فناوری‌های نوین
شناسایی جایگاه و رتبه علمی دانشگاه در مقایسه با سایر دانشگاه‌ها - شناسایی مراجع سیاستگذار در زمینه ایجاد سیستم نظارت، ارزیابی و اعتبار سنجی دانشگاه‌ها
- رایزنی با مراكز سیاستگذاری برای ایجاد سیستم نظارت، ارزیابی و اعتبارسنجی
- رایزنی با مؤسسات معتبر بین‌المللی به منظور ارزشگذاری و تعیین رتبه و جایگاه
توسعه نظام ارزشیابی درونی در سطح دانشگاه - تسری نظام ارزشیابی درونی در سطح گروه‌های دانشگاه
افزایش كتب تألیفی اعضای هیأت علمی - تسهیل در فرایند چاپ كتب اعضای هیأت علمی در دانشگاه
- تنظیم تفاهم‌نامه بین دانشگاه و ناشران معتبر در چاپ كتب اعضای هیأت علمی دانشگاه
- انتشار كتب و نرم‌افزار و آثار هنری در مقیاس بین‌المللی
افزایش تعداد طرح‌های تحقیقاتی اعضای هیأت علمی - ایجاد دفتر پژوهش‌های كاربردی در دانشكده‌ها
- راه‌اندازی مراكز پژوهشی نوع دوم و سوم براساس توانمندی گروه‌ها
- افزایش امتیاز پژوهشی در ارزیابی علمی اعضای هیأت علمی
افزایش تعداد مجله‌های علمی- پژوهشی - شناسایی گروه‌ها یا رشته هایی كه واجد شرایط راه‌اندازی مجله می‌باشند
- انتشار مجلات تعیین شده
ایجاد و تقویت دوره‌های كارورزی دانشجویان - تنظیم تفاهم نامه همكاری (Internship) بین دانشگاه و بخش‌های جامعه
- تعمیم واعمال واحد كارورزی در برنامه درسی رشته‌های واجد شرایط
هدایت پایان نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی در راستای نیازهای جامعه - تنظیم تفاهم نامه همكاری بین دانشگاه و بخش صنعت
- بهره‌گیریی از متخصصان بخش صنعت به عنوان مشاور
پاسخگویی به چالش‌های نظری و کاربردی در حوزه‌های علوم انسانی - ارتقای محتوای كتب و رشته‌های علوم انسانی در جهت گسترش حوزة نقد در دایره علوم انسانی متناسب با نیازهای واقعی و بومی جامعه
- برگزاری جلسات و نشست‌های علمی و تخصصی با حوزه‌های علمیه، مراكز و نهادهای اجتماعی- فرهنگی سیاستگذار
- تبادل استاد و دانشجو به‌ویژه با حوزه‌های علمیه
ایجاد، توسعه و تقویت مراكز كارآفرینی، رشد و پارك فناوری - ایجاد دفاتر كارآفرینی در دانشكده‌ها
- توسعه مركز رشد دانشگاه
- راه‌اندازی دوره مدیریت كارآفرینی در قالب رشته و گرایش
دانشگاه - گنجانیدن واحددرس مبانی كارآفرینی در تمامی رشته‌های آموزشی دانشگاه
- رایزنی با سازمان‌ها، نهادها و بخش صنعت برای توسعه پارك فناوری
بازنگری و ایجاد رشته‌های جدید با در نظر گرفتن نیازهای جامعه - بررسی تطبیقی رشته‌های جدید در سطح دانشگاه‌های معتبر بین‌المللی
- راه‌اندازی رشته‌ها و گرایش‌های جدید
برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی مورد نیاز جامعه - طراحی دوره‌های آموزشی بلند مدت ویژه بخش‌های مورد نیاز در جامعه
- طراحی دوره‌های آموزشی كوتاه مدت ویژه بخش‌های مورد نیاز در جامعه
ایجاد و توسعه مراكز تحقیقاتی مشترك با مراكز علمی بین‌المللی - شناسایی مراكز علمی معتبر پژوهشی در سطح بین‌الملل
- رایزنی با مراكز علمی معتبر به منظور انجام طرح‌های پژوهشی مشترك
- عرضه توانمندی‌های علمی – پژوهشی دانشگاه به سازمان‌ها و مؤسسات بین‌المللی برای همكاری‌های مشترك
جذب كاركنان توانمند و متخصص و مؤمن و معتقد به نظام مقدس جمهوری اسلامی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه - بازنگری در آیین نامه جذب و استخدام كاركنان دانشگاه
- برنامه‌ریزی جذب كاركنان از دانشگاه‌های معتبر
- ساماندهی تأمین نیروی انسانی خدماتی شركت‌های خصوصی
- گزینش ویژه كاركنان جهت جذب كاركنان مستعد و خلاق و مؤمن به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی و اصل مترقی ولایت فقیه و لزوم استمرار در صلاحیت‌های علمی و عمومی
جذب اعضای هیأت علمی توانمند، متخصص، مؤمن و معتقد به نظام مقدس جمهوری اسلامی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه - بازنگری در شاخص‌های جذب و استخدام اعضای هیأت علمی
- برنامه‌ریزی جذب اعضای هیأت علمی دانش‌آموخته از دانشگاه‌های معتبر داخلی و خارجی
- دعـوت به هـمكاری اسـاتید ممتاز از دانشگاه‌های داخل و خارج كشور به صورت وابسته(Visiting professor)
- گزینش ویژه علمی و عمومی جهت جذب اعضای هیأت علمی مستعد، بالنده، خلاق و مؤمن و متعهد به انقلاب، نظام جمهوری اسلامی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه و لزوم استمرار در صلاحیت‌های علمی و عمومی
افزایش توانمندی‌های آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی - اعزام اعضای هیأت علمی به فرصت‌های مطالعاتی
- برگزاری كارگاه‌های توان‌افزایی ویژه اعضای هیأت علمی
- حضور اعضای هیأت علمی در سمینارها، كنفرانس‌ها و همایش‌های ملی و بین‌المللی
افزایش توانمندی‌های حرفه‌ای كاركنان - هدف‌گذاری، نیازسنجی و برنامه‌ریزی مستمر آموزشی كاركنان
- برگزاری دوره‌های و كارگاه‌های آموزشی تدوین شده
افزایش رضایت شغلی اعضای هیأت علمی - واگذاری دفتر كار اختصاصی به اعضای هیأت علمی
- برخورداری از تجهیزات اداری مناسب
- رایزنی به‌منظور افزایش حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی با استفاده از حمایت بند ز ماده 50 قانون برنامه چهارم توسعه كشور
افزایش رضایت شغلی كاركنان - اصلاح ساختار حقوق و دستمزد كاركنان دانشگاه
- ایجاد فضای فیزیكی كاری مناسب برای كاركنان
- برنامه‌ریزی مسیر ترقی شغلی كاركنان
- متناسب سازی مشاغل با شاغلین
افزایش جذابیت دانشگاه برای جذب دانشجویان ممتاز و مستعد و مؤمن و خلاق و متعهد به نظام جمهوری اسلامی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه - تأمین بورس برای دانشجویان مقطع دكتری
- شناسایی و جذب دانشجویان ممتاز و نخبه كشوری
- تأمین اعتبارات تشویقی پژوهشی برای دانشجویان مستعد و تلاشگر
- گزینش ویژه دانشجویان برای جذب دانشجویان خلاق و مستعد و بالنده و مؤمن به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه و لزوم استمرار در صلاحیت‌های علمی و عمومی
بهبود نظام ارزیابی عملكرد اعضای هیأت علمی - بازنگری در شاخص‌ها و استانداردهای ارزیابی عملكرد اعضای هیأت علمی
- بازخورد مستمر نتایج ارزیابی عملكرد به اعضای هیأت علمی
بهبود نظام ارزیابی عملكرد كاركنان - بازنگری در شاخص‌ها و استانداردهای ارزیابی عملكرد كاركنان
- بازخورد مستمر نتایج ارزیابی عملكرد به كاركنان
تكریم و ارتقا منزلت اعضای هیأت علمی، كاركنان و دانشجویان براساس هنجارهای فرهنگ بومی - دینی - مطالعه و پژوهش به منظور ارتقای فعالیت‌های فرهنگی و منزلت اقشار دانشگاه
- توسعه كانون‌ها و تشكل‌های فرهنگی، هنری، و ورزشی
- ترویج همكاری و مشاركت اقشار دانشگاهی در برنامه‌های علمی، مذهبی، تفریحی و ورزشی
- تقویت مشاركت و همكاری دانشجویان در فعالیت‌های فرهنگی و اجرایی دانشگاه‌
- ساماندهی و گسترش نشریات فرهنگی - علمی
- معرفی دانشمندان و شخصیت‌های علمی- فرهنگی كشور
اعتلای معرفت، بصیرت و ارزش‌های دینی - تشكیل كانون‌های ترویج فرهنگ دینی
- برگزاری همایش‌ها و سمینارهای علمی- دینی
- همكاری بین دانشگاه و حوزه‌های علمیه
افزایش كارایی سازمانی دانشگاه - بهینه‌سازی، طراحی مجدد و مستند سازی فرایندها و فعالیت‌های اداری و مالی
- اصلاح ساختار سازمانی دانشگاه
- بهبود موقعیت یابی امكانات و منابع دانشگاه با استفاده از GIS
افزایش اثربخشی سازمانی دانشگاه - اصلاح و بهبود آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری
- بازنگری و اصلاح آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه
- بازنگری و اصلاح نظام بودجه‌ریزی دانشگاه
- بازنگری و اصلاح‌ نظام تصمیم‌گیری دانشگاه
- افزایش مشاركت كاركنان و اعضای هیأت علمی
- اجرای طرح تكریم ارباب رجوع به منظور افزایش رضایت آن‌ها
تقویت هویت ملی و نهادینه سازی ارزش‌های انقلاب اسلامی و اشاعه روحیه ایثار و امید به آینده - تقویت توسعه معارف اسلامی و فضایل اخلاقی و ایمانی
- تعمیق و گسترش آموزه‌های دینی و ارزش‌های انقلابی اسلامی
- تقویت پیوند حوزه و دانشگاه
- ارتقای محتوای كتب و رشته‌های علوم انسانی در راستای گسترش حوزه نقد در دایره علوم انسانی
- تقویت و گسترش مراكز مشاوره در راستای بهبود عملكرد فرهنگی
- قدرشناسی علمی و قانونمند از دانشمندان و متفكران، خدمتگران در عرصه فرهنگ
- اشاعه روحیه امید به آینده بر پایه قرآن و مكتب اهل بیت (ع) و ارزش‌های انقلابی اسلامی جمهوری اسلامی ایران
- برگزاری نشست‌های علمی – سیاسی
- تهیه بروشور، نشریات در زمینه‌های تاریخی، تمدن، هنر، و زبان كشور
- ترویج و اشاعه روحیه انقلابی و ایثار و فداكاری در راه اسلام و نظام جمهوری اسلامی با برپایی نمایشگاه‌ها، انتشار مقالات، و نمایش فیلم و...
ارتقا سطح رفاه دانشجویان - افزایش توانمندی‌ها و مهارت‌های كارشناسان و مدیران فرهنگی و دانشجویی
- بهبود برنامه‌ها و فعالیت‌های سلامت و بهداشت روان
- ساماندهی یارانه‌های تغذیه دانشجویی
- ساماندهی خوابگاه‌های دانشجویی
- تأمین خوابگاه دانشجویی
- جلب مشاركت خیرین خوابگاه ساز
- جذب سرمایه‌های وقفی
- بهبود و تجهیز خوابگاه‌ها و سلف سرویس‌های دانشجویی در دانشگاه
- ایجاد و تقویت صندوق قرض‌الحسنه دانشجویی
- افزایش تسهیلات ازدواج دانشجویی
- ارائه خوابگاه‌های متأهلی دانشجویی
- پرداخت كمك هزینه تحصیلی به دانشجویان دكتری و كارشناسی ارشد
توسعه امكانات و تجهیزات سخت‌افزاری - تهیه استانداردهای بین‌المللی به منظور تأمین تجهیزات آزمایشگاهی
- تأمین تجهیزات آزمایشگاهی بر اساس استانداردهای تهیه شده
توسعه امكانات و تجهیزات نرم‌افزاری - تهیه استانداردهای بین‌المللی برای توسعه فضای فیزیكی
- توسعه فضای فیزیكی دانشگاه بر اساس استانداردهای تهیه شده(تغییر كاربری زمین‌های بلا استفاده، بازسازی و تعمیر بناهای موجود، تجمیع و ساماندهی مراكز تحقیقاتی و افزایش فضای فیزیكی)
- تجهیز دانشگاه به فناوری‌های نوین در زمینه آموزش، پژوهش و امور اداری
- دسترسی دانشجویان، اعضای هیأت علمی و كاركنان به فناوری اطلاعات
- ایجاد و توسعه نظام‌های پشتیبانی تصمیم‌گیری در دانشگاه نظیر MIS
- استفاده از فناوری اطلاعات در فرایندهای آموزشی، پژوهشی، اداری و مالی و دانشجویی
- بهبود موقعیت یابی امكانات و منابع دانشگاه با استفاده از GIS
ارتقای توانمندی روابط بین‌المللی دانشگاه - طراحی ساختار و فرایندهای واحد روابط بین‌الملل دانشگاه
- جذب و به كارگیری نیروی انسانی متخصص در واحد روابط بین‌الملل
- برگزاری دوره‌های آموزشی حرفه‌ای برای كاركنان واحد روابط بین‌الملل
- رایزنی به منظور تسهیل در قوانین و مقررات روابط بین‌الملل با سایر مراكز علمی معتبر
برگزاری دوره‌های آموزشی جدید مشترك با مراكز علمی معتبر بین‌المللی - طراحی دوره‌های آموزشی جدید
- شناسایی مراكز علمی معتبر بین‌المللی
- تنظیم تفاهم نامه همكاری مشترك
- اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح
- اجرای دوره آموزش‌های مشترك با مراكز مزبور
ایجاد و توسعه همكاری‌های علمی با مراكز معتبر بین‌المللی - شناسایی مراكز معتبر بین‌المللی
- تنظیم تفاهم نامه همكاری‌های آموزشی و پژوهشی
- اخذ نمایندگی از مراكز معتبر بین‌المللی
- انجام طرح‌های آموزشی و پژوهشی در دوره تفاهم‌نامه
- برگزاری همایش‌ها و سمینارهای مشترك با مراكز علمی معتبر بین‌المللی
افزایش جذب متقاضیان فرصت‌های مطالعاتی از سایر كشورها - تهیه امكانات و تسهیلات لازم برای متقاضیان فرصت‌های مطالعاتی
- اعلام آمادگی دانشگاه برای جذب فرصت‌های مطالعاتی
ایجاد شعب بین‌المللی در داخل و خارج كشور برای كمك به گسترش و توسعه نفوذ علمی و فرهنگی نظام مقدس جمهوری اسلامی - شناسایی و رایزنی با كشورهای متقاضی ایجاد شعبه دانشگاه و همكاری‌های علمی متقابل
- تنظیم تفاهم‌نامه با مراجع ذیصلاح كشورهای مذكور
- برنامه‌ریزی و راه‌اندازی شعبه و یا دفاتر همكاری‌های علمی متقابل در كشورهای متقاضی
- برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی شعب بین‌المللی دانشگاه در داخل كشور
- راه‌اندازی شعب بین‌المللی دانشگاه در داخل كشور
افزایش درآمدهای آموزشی دانشگاه - طراحی و برگزاری دوره‌های تخصصی مبتنی بر نیاز صنعت
- طراحی و برگزاری آموزش‌های كوتاه‌مدت كاربردی
- ایجاد و توسعه آموزش‌های مجازی
- توسعه دوره‌های آموزشی شبانه و نیمه‌حضوری
افزایش جذب كمك‌های مالی - شناسایی و جذب كمك‌های مالی مؤسسات، نهادها و سازمان‌های بین‌المللی
- شناسایی و جذب كمك‌های مردمی و خیرین در توسعه كمی دانشگاه
- رایزنی برای جذب منابع مالی از مراجع ذیصلاح
افزایش درآمدهای پژوهشی دانشگاه - رایزنی با مراكز صنعتی و سازمان‌ها به منظور جلب همكاری‌های پژوهشی
- رایزنی با سازمان‌ها و مؤسسات برای جلب همكاری‌های پژوهشی
- شناسایی حوزه‌های علمی درآمدزا به منظور ایجاد مراكز مطالعاتی و تحقیقاتی نوع دوم و سوم