متن کامل خبر


 
کارگاه آموزشی رهایی از زندان ذهن برگزار شد

خلاصه خبر: این کارگاه طی دو هفته و در 2 روز برگزار شد.

کارگاه «رهایی از زندان ذهن» با حضور جمعی از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس در تاریخ‌های ۳ و ۱۰ دی ماه برگزار شد.
در این کارگاه آموزشی-درمانی، پس از بیان توضیحاتی کلی در مورد نحوه برگزاری کارگاه، به تعریف فکر، احساس و عمل پرداخته شد و نحوه تعامل آنها با مثال‌هایی عملی مورد بررسی قرار گرفت.
سپس تکنیکی آموزش داده شد که از طریق آن بتوان به فرآیندهای ذهنی دست یافت.
در فاصله جلسات کارگاه دانشجویان تشویق شدند که از این تکنیک به صورت عملی استفاده کرده و فرآیندهای ذهنی خود را یادداشت کنند.
در جلسه دوم کارگاه، ضمن مرور تمرین‌های انجام شده توسط دانشجویان، به معرفی روشی برای شناسایی فرآیندهای ذهنی سالم و ناسالم پرداخته و تکنیکی آموزش داده شد که بتوان فرآیندهای ذهنی ناسالم را اصلاح کرد.
این کارگاه و نحوه برگزاری آن در قالب آموزشی-درمانی مورد استقبال دانشجویان شرکت کننده قرار گرفت. مرکز مشاوره در نظر دارد در آینده‌ای نزدیک دوره‌های پیشرفته‌تر این کارگاه را نیز برگزار کند.

30 دی 1397 / تعداد نمایش : 657