جدیدترین اخبار
اطلاعیه شماره 3 مرحله دوم آزمون ورودی دوره های دکتری تخصصی 1399: ویژه کد رشته محل های دارای شرایط خاص، (مدرسین دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا - دافوس)
داوطلبانی که در کدرشته محل های 1100 ، 2039 ، 2129 ، 2223 و 3412 ثبت نام نموده اند لازم است مطابق توضیحات این اطلاعیه اقدام نمایند. 30شهریور1399
اطلاعیه شماره 1مرحله دوم آزمون ورودی دوره های دکتری تخصصی 1399: مدارک لازم و چگونگی ثبت نام الکترونیکی داوطلبان
مدیریت همکاری‌های آموزشی و آزمون جزییات ثبت نام، ارزیابی سوابق آموزشی، پژوهشی و مصاحبه علمی مرحله دوم آزمون ورودی دوره های دکتری تخصصی سال 1399 را اعلام کرد. 23شهریور1399
فراخوان شرکت در دوره سوم زیست کارآفرینی دانشگاه تربیت مدرس
کریدور زیست کارآفرینی دانشگاه تربیت مدرس از میان متقاضیان مقاطع کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی 1399-1400، اقدام به پذیرش می نماید. 19شهریور1399